www.zalkovice.cz

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Přehled hlášení místního rozhlasu


V přehledu jsou uvedena pouze hlášení za posledních deset dní.


21.09.2018 - Hlášení místního rozhlasu

 Radomír Pala • starosta@zalkovice.cz


Obecní úřad oznamuje, že v úterý 25.9. 2018 v 18,30 hod. se v pohostinství U Netopilů bude konat jednání Zastupitelstva obce Žalkovice.
Program:
1. Zahájení,schválení programu jednání, určení zapisovatele, volba
ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
2. Zpráva o činnosti rady.
3. Finanční záležitosti.
4. Program rozvoje obce.
5. Program rozvoje sportu.
6. Zásobování obyvatelstva - problematika obchodu se smíšeným zbožím.
7. Půjčky z účelového fondu obce Žalkovice.
8. Různé.
9. Závěr.

- Sokol Žalkovice oddíl kopané zve na nedělní fotbalové utkání:

10:00 hod. žáci Sokol Žalkovice - TJ Prusinovice
13:00 hod. muži "B" Sokol Žalkovice - TJ Lutopecny
16:00 hod. muži "A" Sokol Žalkovice - TJ Bojkovice


- SDH Žalkovice pořádá zájezd do Lednice a Bořetic u Velkých Bílovic s
posezením ve slípku s degustací a občerstvením. Cena zájezdu 500,- člen
hasičů, 600,- Kč nečlen. Přihlášky přijímá Tomáš Vymětal, Žalkovice č.p. 154.
Dopravu autobusem hradí spolek.

- Divadelní spolek Břest hledá herce, herečky a pomocníky. 2. kolo přihlášek
proběhne v pátek 28.9. v 17:00 hod. na Domově v prvním patře.
Informace na tel. čísle 776 331 277


14.09.2018 - Hlášení místního rozhlasu

 Radomír Pala • starosta@zalkovice.cz


Sokol Žalkovice oddíl kopané zve na fotbalový víkend.

- V soboru 15.9. 2018 od 13,30 hod fotbalový turnaj fotbalových legend za účasti mužstev Břestu,Vlkoše, Říkovic a domácího celku.

- V neděli 16.9. mistrovské zápasy:

- žáci Sokol Žalkovice - TJ Zlobice -10:00 hod
- muži "B" Sokol Žalkovice - TJ Zlobice -13:30 hod.
- muži "A" Sokol Žalkovice - Sokol Újezdec -16:00 hod.12.09.2018 - Hlášení místního rozhlasu

 Ludmila Hanáková • hospodarka@zalkovice.cz


Na obecní úřad byly předány nalezené klíče. Jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ.© Obec Žalkovice
ObecOnLine 2009-18


Tisk ze stránek www.zalkovice.cz, všechna práva vyhrazena.
21.09.2018 v 21:23:47, © Obec Žalkovice 2018